Διεξαγωγή Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου NETTIES 2017

Διεξαγωγή Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου NETTIES 2017 

ARISTOTELIAN THINKING IMPACT 

 May 4 – 6 2017

 

 

Για τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας η συνδρομή - εγγραφή είναι δωρεάν (εφόσον δηλωθεί από τον/την συμμετέχοντα η σχετική ιδιότητα)