Απολογισμός Δράσεων Προγράμματος "Νέοι Ευρωπαίοι Πολίτες", στο πλαίσιο του Προγράμματος Europe for Citizens, από την Ε.Ε. και συμμετέχει το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

 

The project « The new European Citizens » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"