Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση  και δια Βίου Μάθηση» το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πειραιά υλοποιεί το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙ 

Πειραιά" (Open Courses of TEI Piraeus). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της συµβατικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται από το Ίδρυμα. 

Με την ολοκλήρωση της πράξης το Ίδρυμα θα προσφέρει:

  •  128 µαθήματα με οργανωµένο ψηφιακό υλικό διαθέσιµο µε άδειες creative commons τόσο στους άµεσα ενδιαφερόµενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύ κοινό μέσα από πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  •  25 μαθήματα με καταγεγραµµένες βιντεο-διαλέξεις συγχρονισµένες µε διαφάνειες (annotated video) μέσα από πλατφόρµα videoportal
  •  37 μαθήματα που θα διαθέτουν πολυµεσικό υλικό όπως podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες και άλλο διαδραστικό υλικό.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι:

  •  η καλλιέργεια κουλτούρας αξιοποίησης αυτών των νέων δυνατοτήτων από όλα τα 

µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

  •  η δηµιουργία του κατάλληλου µηχανισµού υποστήριξης για τη διατηρησιμότητα της Δράσης και την ένταξή της ως υπηρεσίας μέσα στις υπάρχουσες δομές του Ιδρύματος
  •  η προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης και σε αυτόν τον τοµέα. Στα πλαίσια της ημερίδας θα αναπτυχθούν κρίσιμα θέματα που σχετίζονται άμεσα με το έργο και αφορούν στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων από ειδικούς 

προσκεκλημένους καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου.