Πρόγραμμα Διημερίδας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

"Διημερίδα για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

στο ΤΕΙ Πειραιά"

(α΄ ημέρα)

Πέμπτη 25/09/2015

12.15 - 12.30

Έναρξη - Χαιρετισμοί - Παρουσίαση του Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα"

Λ. Βρυζίδης, Πρόεδρος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Γ. Καλκάνης, Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής , Επιστ. Υπεύθυνος  Προγράμματος "Aνοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Χ. Πατρικάκης, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου

12.30 – 13.15

Η "γλώσσα" του σώματος & Μικρομαθήματα

Ι. Βρεττός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

13.15 – 14.00

Συγγραφή & Οργάνωση Μαθησιακού Υλικού για Μαζικά Ανοιχτά   Ηλεκτρονικά Μαθήματα (MOOCs - Massive Open Online Courses)

Σ. Ρετάλης, Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

14.00 – 14.30

Μοντέρνες Τεχνικές Αξιολόγησης σε Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Ο. Πετροπούλου, μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

14.30 – 15.00

Παιχνιδοποίηση Μαθήματος (Gamification) και Moodle

Ι. Αράπογλου, Διευθυντής WIDEservices, OfficialMoodlePartner.

 

Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

  

"Διημερίδα για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

στο ΤΕΙ Πειραιά"

(β΄ ημέρα)

Παρασκευή 26/09/2014

13.15–15.30

Παρουσίαση του Έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" (β΄ημέρα)

 

13.15–14.00

Προετοιμασία για τη Νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά

Πρόεδροι & Συντονιστές των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Έργο,

Επιστημονικός & Τεχνικός Υπεύθυνος του Έργου

14.00 – 14.15

Ανοικτά Μαθήματα στο Τμήμα Ηλεκτρονικής

Μ. Ραγκούση, Καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά

Χ. Πατρικάκης, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου

Α. Χαριτόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

14.15 – 14.45

Βιντεοσκόπηση Μαθήματος: Εμπειρίες, & Καλές Πρακτικές

Καθηγητές - Μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Πειραιά που συμμετείχαν μέχρι τώρα στις Βιντεοσκοπήσεις, Τεχνικό Προσωπικό Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων

14.45  - 15.15

Ανάπτυξη Διαδραστικού Πολυμεσικού Υλικού σε Ανοικτά Μαθήματα: Εμπειρίες, & Καλές Πρακτικές

Ι. Αρσενοπούλου, Κ. Γεωργά, Ι. Λιόμας, Χ. Στεφάνου, Δ. Κόγιας, Χ. Νικολόπουλος, Θ. Γουλάς, Α. Χατζόπουλος, Ι. Γεωργακόπουλος

 Συνεργάτες Έργου

15.15

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο Διημερίδας

 

 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ