Ημερίδα 3 Ιουνίου 2015: Μεταφορά τεχνολογίας από την έρευνα στη βιομηχανία

Ημερίδα 3 Ιουνίου 2015

Μεταφορά τεχνολογίας από την έρευνα στη βιομηχανία

Αμφιθέατρο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και IDEC A.E.