ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6 18:00: Business Innovation

Entrepreneurship Education Workshop

on

“Business Innovation”

Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, Αθήνα

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

18:00-19:30

Διανοητική Ιδιοκτησία - Προστασία των Εφευρέσεων

Τεχνολογική Πληροφόρηση & Εspacenet

Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ομιλήτρια: Δρ. Π. Γκαγκανάτσου,

Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διάδοσης της Καινοτομίας, ΟΒΙ

19:30-19:45

Διάλειμμα

19:45-21:00

Ανταπόκριση της Δημόσιας Διοίκησης στις ανάγκες του νέου επιχειρηματία: H πρωτοβουλία StartUpGreece»

Ομιλητές: Ζ. Π. Μαυρούκας

Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής, Εθνικός Απεσταλμένος της Ελλάδας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ε.Ε. (SME Envoy for Greece), Συντονιστής StartUpGreece, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Εγγραφή για υποστηρικτικά CD’s: http://goo.gl/forms/HA1XT37mjT

Συνδιοργάνωση:

- Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Advanced Industrial and Manufacturing Systems»

- Δ/νση Τεχνολογικής Πληροφόρησης (ΤΤΠΔΚ), Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

- Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – StartUpGreece, Γ.Γ. Βιομηχανίας

 

Δείτε Σχετικό Επισυναπτόμενο