Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για πτυχιούχους Λογιστές που οδηγεί σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για πτυχιούχους Λογιστές που οδηγεί σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

 

Για πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο