Σεμινάριο Μεταφοράς Προηγμένης Τεχνογνωσίας - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Διοργάνωση: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής αγορά των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων εμφανίζει σημαντικές αλλαγές σε μια προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και απεξάρτησης από το πετρέλαιο. Στα πλαίσια αυτά τα Ηλεκτρικά Οχήματα, θεωρούνται πλέον ως μια από τις ανταγωνιστικές επιλογές του τομέα των μεταφορών, καθώς η εκτεταμένη χρήση τους συμβάλει αφενός στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφετέρου στην επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ&ΠΡΟΠΕ - Sealab) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων του στα θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προέβη πρόσφατα στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση του πρώτου Αυτόνομου Ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVCS) στην Ελλάδα υπό την ονομασία "CARPORT", αποσκοπώντας στην ενίσχυση της προσπάθειας της χώρας για την ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη της καθαρής ηλεκτροκίνησης.

Σε μια οργανωμένη προσπάθεια για μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων ένα καινοτομικό σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονα Θέματα Ηλεκτροκίνησης» με βασικό σκοπό να συμβάλει στην κατάρτιση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της αναδυόμενης αγοράς της Ηλεκτροκίνησης.

Επιπλέον των σύγχρονων γνώσεων και πληροφοριών εκ μέρους των επιλεγμένων εισηγητών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη της ελληνικής αγοράς αλλά και να γνωρίσουν-οδηγήσουν σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρικά οχήματα, Εναλλακτικά καύσιμα, Μεταφορές, ΑΠΕ, Φόρτιση, Περιβάλλον.

Σύνολο ωρών

6 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 30 ώρες

Μέρες - Ώρες υλοποίησης

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο

Καθημερινές 17:15 – 21:15 / Σάββατο 9:15 – 13:15

 

Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

 

Τμήματα

25 ατόμων

Τμήμα 1, Ημέρες Διδασκαλίας: 25/1, 27/1, 28/1, 1/2, 4/2, 6/2 2016

Τμήμα 2, Ημέρες Διδασκαλίας: 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, 11/2, 15/2 2016

Δηλώσεις

Έως και 20 Ιανουαρίου 2016 ( http://mbaenergy.gr/evseminar/ )