Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 15:48

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένο, το υπ' αριθμ. 2080/30-05-2018 έγγραφό μας αναφορικά με το αποτέλεσμα αυτοψίας, για ενημέρωση.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ