Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 13:36

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Πέμπτη 6-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 6-09-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 1.