Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 12:22

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΙΤΙΣΗ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι  φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)  που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν για το τρέχον  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18/10/2018 έως 30/11/2018.

Η  αίτηση θα υποβάλλεται από την Εφαρμογή Δικτυακής εξυπηρέτησης φοιτητών που βρίσκεται στην κεντρική  ιστοσελίδα (www.puas.gr) του Ιδρύματος. Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιείται ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης του φοιτητή και η αίτηση θα υποβληθεί μέσω της εφαρμογής <<Φοιτητική Μέριμνα>> η οποία επιλέγεται από το MainMenu  της εφαρμογής.

Επίσης μέσα από την επιλογή <<Φοιτητική Μέριμνα>> θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αιτήσεώς σας.

Εφόσον η αίτηση του φοιτητή αξιολογηθεί από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης-Στέγασης (Πανεπιστημιούπολη 2) της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Α. Ο φοιτητής ενημερώνετε με μήνυμα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής του.

Β. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή ενημερώνεται αυτόματα από το πληροφορικό σύστημα.

Η κάρτα σίτισης καταργείται και εντάσσεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση θα εγκριθεί, θα μπορούν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στο εστιατόριο να σιτίζονται δωρεάν.

Παρέχεται  σίτιση βάση κριτηρίων στους δικαιούχους  φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 5η Ιουλίου και διακόπτεται κατά το διάστημα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών. Η διάρκεια σίτισης καλύπτει τους δικαιούχους μέχρι το ΙΒ΄ εξάμηνο σπουδών.

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δεν δικαιούνται σίτιση οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν υπερβεί το ΙΒ΄εξάμηνο σπουδών, έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο.