Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :

Παναγιώτης Βλάχος Tηλ. 210 5381537, 210 5381465  –  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 

Αμπουάσαμπε Άμαλ  Τηλ. 210 5381465 

Αρμοδιότητες : Π.Δ. 122/1999, Φ.Ε.Κ. 127/22.6.1999 τ.Α΄ ΄Αρθρο 5 περίπτωση 

 «Στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη συγκέντρωση των κάθε φύσεως νομοθετημάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις σπουδές και ο συντονισμός της ομοιόμορφης εφαρμογής τους.

• Τη μέριμνα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε συνεργασία με τα τμήματα των Σχολών με κύρια επιδίωξη την αποδοτική άσκηση των σπουδαστών και την αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

• Τη μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων κάθε φορά θέσεων για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών όλων των τμημάτων.

• Την ενημέρωση για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και ειδικότερα:

• Τη μέριμνα για την ενημέρωση των σπουδαστών για τις νέες τάσεις που επικρατούν και τις ελλείψεις δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές που διαφαίνονται για το άμεσο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

• Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό.

• Την παροχή συμβουλών στους σπουδαστές για την ανεύρεση θέσεως εργασίας και τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

• Τη μέριμνα για την επαφή των επιχειρήσεων με τους σπουδαστές είτε με μεμονωμένες συναντήσεις είτε με τη διοργάνωση ημερίδων – συναντήσεων.

• Την τήρηση βάσεως δεδομένων η οποία θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία όλων των τελειοφοίτων και αποφοίτων με αίτηση των ενδιαφερομένων.

• Την ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα Ειδικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Μετεκπαίδευσης και Ειδίκευσης Σπουδών».                  

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της ολοκλήρωσης σπουδών για κάθε σπουδαστή. Πρόκειται για την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης και την ουσιαστική αφομοίωσή της μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης. Στόχος είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμα, επαγγελματική συνείδηση καθώς επίσης να αναδιπλώσει και να αναδείξει τις δεξιότητές του.

Διαδικασία

Η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από το Τμήμα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της δραστηριότητας και προτείνει σε συνεργασία με το τμήμα προέλευσης του σπουδαστή στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., την έγκριση της πρακτικής του άσκησης καθώς και τον επόπτη καθηγητή όπου θα ελέγχει το αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου. Στα καθήκοντα του επόπτη συγκαταλέγεται ο έλεγχος του Βιβλίου Πρακτικής που συμπληρώνει ο σπουδαστής καθώς και η τελική αξιολόγησή του.

Παρουσιολόγια Πρακτικής Άσκησης

Το παραπάνω παρουσιολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον σπουδαστή να υπογράφεται από τον επόπτη καθηγητή, να σφραγίζεται από το Τμήμα και να προσκομίζεται κάθε μήνα στο Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης.

Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και κατόπιν υποβολής αίτησης στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος χορηγείται η βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από το Τμήμα μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

Το τμήμα έχει την μέριμνα των διαδικασιών έγκρισης ή τροποποίησης των Π.Μ.Σ. από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καθώς και την συλλογή και τήρηση στοιχείων που αφορούν τα προγράμματα που λειτουργούν.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Τα πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων) είναι ισότιμα προς τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Τα πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας.

Η επαγγελματική και διδακτική πείρα διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας.

Ισοτιμίες

- Ισοτιμία πτυχίου (Σιβιτανίδειος) Ηλεκτρονική

- Ισοτιμία πτυχίου (ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ)

- Ισοτιμία πτυχίου (Σιβιτανίδειος) Ηλεκτρολογία

- Ισοτιμία πτυχίου Χατζηδάκη

- Ισοτιμία πτυχίου Στατιστική

- Ισοτιμία πτυχίου Αικατερίνη Αναστασιάδου

- Ισοτιμία πτυχίων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας στα οποία απαιτείται 5ετή  προϋπηρεσία.

Οι Ισοτιμίες εκδίδονται κατόπιν υποβολής αίτησης στο πρωτόκολλο του αντίστοιχου τμήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

α) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο του Πτυχίου.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Για τα τμήματα της ΣΔΟ (προϋπηρεσία).